סלון בעיצוב נקי

סלון מרווח ונקי.

מבט לחלל מכיוון הסלון. התרחשות צורנית עשירה, שקיפות ומוטיב בולט של ניתוק. ציר רוחבי קושר את חלל הקומה מקצה לקצה, כשמימין נראים דופן הקובייה, קיר המסך של המבואה, גרם המדרגות, ובעומק פינת טלוויזיה שבאגף הפרטי. הגלריה משמאל "יוצאת" מיחידת השינה שבקומה העליונה, ובקוויה המעוגלים היא יוצקת ממד של הפתעה ועניין שונה בחלל. היחידה הבנויה תחתיה חוצצת בין המבואה והסלון, ובצדה הפונה אליו היא מהווה קיר גומחות לאכלוס מערכת בידור, קמין, ופריטי נוי. שנדלייר: "מתן אור"

ריהוט: "לגעת בעץ"

שקיפויות וניתוקים, גיליון 102