יחידת הורים

ריצוף פרקט, נוף אל החזית האחורית וארון קיר גדול.


תכנון מחדש של בית בשרון,גיליון 111