חדר שינה מינימליסטי

חלונות חשופים במתכוון, ללא וילונות, נועדו להחדיר את מראות החוץ וגווניו פנימה.

חדר השינה: חלונות חשופים במתכוון, ללא וילונות, נועדו להחדיר את מראות החוץ וגווניו פנימה, והגון התכלת-כחול בו נצבע הקיר הוא אחד מהם - גון הים הנשקף ממרומי הקומה הגבוהה.מינימליזם וצבע, גיליון 100