יחידת שינה מרווחת

יחידת שינה מרווחת מרוצפת בפרקט.

יחידת שינה מרווחת מרוצפת בפרקט, ואינה מקופחת מבחינת הנוף החודר אליה מבעד פתחים גדולים ומקושתים שמצטטים את המוטיב המקומר.מפגש נוף וארכיאולוגיה, גיליון 104