יחידת שינה

אלמנט מעניין בחדר השינה - מסגרת צבע אדומה המקיפה שלוש ליטוגרפיות שנתלו מעל המיטה.

אלמנט מעניין בחדר השינה - מסגרת צבע אדומה המקיפה שלוש ליטוגרפיות שנתלו מעל המיטה.אמירה אישית במגדל זכוכית, גיליון 102