שרותי אורחים מסוגננים

בלוק קוריאן שמשטחו העליון משמש יור צומח מתוך ערוגת חלוקי נחל המשמשת כאגנית לניקוז המים.

לצידו יחידה זהה בגימור שלייף לק שחור. הברז מותקן בתוך חיפוי הזכוכית של הקיר, ומכוון כך שהמים יזרמו ממנו ישירות למרכז הבלוק.
דירה - פרק ב', 109