אמבטיה מודרנית

אמבט רבוע שבחזיתו משולבים חללי אחסון נוחים.
מודי

הגיגית הגדולה, 108