אמבטיה מרווחת

אמבטיה של המותג ג'קוב דלפון
חרש

הגיגית הגדולה, 109