אמבטיה שקופה

אמבטיה שעיצב פיירו ליסוני על טהרת הזכוכית




בופי

הגיגית הגדולה, 109