אמבטיה שקופה

אמבטיה שעיצב פיירו ליסוני על טהרת הזכוכית
בופי

הגיגית הגדולה, 109