חדר רחצה פתוח

חדר רחצה כחלק מיחידת השינה.

מוגבה מעט ממישור הריצוף ורוצף באבני גרניט פורצלןוהאלמנטים הבנויים חופו באריחי פסיספס לבנים.תכנון חדש למלון ותיק, 108