שרותי אורחים

מראה מעוצבת בצורת האות x, דלת אדומה ואביזרים סניטאריים מסוגננים


תכנון במזל דגים, 108