חדר רחצה בעיצוב נקי

חדר רחצה בגוון שחור.

מיועד לאורחים: חדר רחצה + שירותים, שחורג משפת הבית בגונו השחור, אך חובר אליה בקווי עיצובו הנקיים. נגרות: "נגריית טל משה"

חזי בנק

בעקבות האור, גיליון 104