חדר רחצה

שימוש בחומר המדמה בטון וחיפוי קיר באמצעות אריחים אדומים בעבודת יד.

שימוש בחומר המדמה בטון וחיפוי קיר באמצעות אריחים אדומים בעבודת יד.
השמש העולה בנגב, גיליון 104