שרותי אורחים

כיור אליפטי גדול ומרשים.

מראה מסוגנן שנרקם מגווני אפור-חלודה זהוב בריצוף, חיפוי שליכט בקירות, ורצועת אריחי חיפוי הצומחת לגובה ממשטח הכיור. את פס החיפוי חוצה מראה אופקית, וכיור אליפטי גדול ומרשים מהווה לה מעין הד צורני תואם.עד אחרון הפרטיםֿ, גיליון 100