שרותי אורחים

שירותי אורחים במבנה דמוי ביצה מוקפת צמחייה.

שירותי האורחים שבתוך הביצה מוקפת הצמחייה. כיור מעוצב בהזמנה שבוצע ע"י Gaya Ceramic מונח על יחידה בנויה מטרצו, והריצוף מתקבל משכבת חצץ חופשי ואבן מקומית הקרויה קבומן (Kebumen).לחיות עיצוב בבאלי, גיליון 103