פינת אוכל רשמית

פינת אוכל הנהנת ממראה הגן הנחשף אליה דרך חלונות גודלים.


בית עם הפנים אל הגן, גיליון 112