שולחן אוכל ארוך

שולחן אוכל ארוך וקריצת צבע תכולה בין הכיסאות הלבנים.


תכנון ועיצוב בית - משני עברי הגשר, גיליון 112