פינת אוכל

פינת אוכל, מטבח ופינת משפחה, כרצף פונקציות על ציר אחד, ועם זאת כל פונקציה מוגדרת בבירור.

פינת אוכל הממוקמת בחלל המגורים שומרת על קשר עם המטבח המוצנע מאחוריה.
דומה, אבל שונה, גיליון 102