מטבח לבן

יחידת קיר אפורה מפרידה בין המטבח ובין הסלון.
נגרות מטבח: מיסטריאל


תכנון ועיצוב בית - משני עברי הגשר, גיליון 112