מטבח מאורך

משטח עבודה ארוך במיוחד מודגש באמצעות חלון סרט המלווה אותו מעל.


תכנון מחדש של בית בשרון,גיליון 111