מטבח פתוח לסלון

איזור בישול ומשטח עבודה מופרדים על ידי עמוד קונסטרוקטיבי מדלפק האכילה.


חזות חדשה לבית, גיליון 111