מטבח מעודן

חיפויי קיר מקוריאן

'רגבה'

 

מתוך 'חיפויים', "המדריך לחיפויים וריצוף" 2012.