מטבח בשיש

אריחי שיש במטבח

'רשת אלוני

 

מתוך 'חיפויים', "המדריך לחיפויים וריצוף" 2012.