מטבח בחיפוי ססגוני

חיפוי נוף מפלים

'Tifa Arts'

 

מתוך 'מבוא', "המדריך לחיפויים וריצוף" 2012.