מטבח לבן

מטבח מאורך ולבן המופרד מהחלל הציבורי על ידי קיר הפרדה נמוך עשוי לבנים


בית אל מול נוף ברושים, 109