מטבח עם אמירה

עבודת אמנות של Paul Tan תלויה במיקום מפתיע, מעל יחידת הכיור של המטבח.לחיות עיצוב בבאלי, גיליון 103