מטבח בעיצוב נקי


המטבח הסגור שנפתח במסגרת התכנון-שיפוץ וסופח למרחב. יחידותיו ניצבות על רגליים דקות המשוות מראה מרחף וקליל, ודלפק אכילה גבוה תוחם-מגדיר את שטחו.

רגבה

גבוה בתוך הנוף, גיליון 105