הכנס המרכזי והשנתי של ענף השיפוצים בישראל! קבוצת בית ונוי בשיתוף התאחדות קבלני השיפוצים בישראל, מקיימות את הכנס השנתי של התאחדות הקבלנים בישראל.

הכנס מהווה מפגש ייחודי בין קבלני השיפוצים לגורמים הקשורים בענף הבנייה. בכנס תתקיים תערוכה מקצועית בה יוצגו חומרים, שירותים וטכנולוגיות חדשות בענף השיפוצים והבנייה.

במהלך הכנס תתקיימנה הרצאות מקצועיות  וייערך דיון פורה בסוגיות שעל סדר היום בענף השיפוצים בישראל.

במקום תתקיים תערוכה מקצועית בה יוצגו חומרים, שירותים וטכנולוגיות חדשות בענף השיפוצים.